Indkaldelse til GF 2018

 

Handrupgaard Grundejerforening

V/Sten Christensen, Kildevej 15, Svejbæk, 8600 Silkeborg – Tel: 21467616 – E-mail: stenc@fibermail.dk


Silkeborg den 20. september 2018

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Handrupgaard Grundejerforening til

Lørdag den 13. oktober 2018 kl. 11.00 på

Hotel Ebeltoft Strand

Bemærk nyt sted !!!!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.400,-.

 1. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)
 2. Forslag fra medlemmerne.

Forslag indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden:

Sten Christensen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg – mail stenc@fibermail.dk

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

 • Sten Christensen
 • Bruno Graversen
 • Niels Lomborg
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

           På generalforsamlingen i 2017 blev Solveig Winther, Birkesvingen 8 og Anne Funck Jensen, Hasselvej 2 valgt

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Aktuelle er revisorerne Kjeld Sode og Niels Loft samt revisorsuppleant Kjeld Ankersen.

 1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en spisning for max. 2 personer pr. parcel.

 

Tilmelding senest den 5. oktober ved  mail til stenc@fibermail.dk.

Efter tilmeldingen vil du/I kunne se dit/jeres navn(e) på listen over deltagere på hjemmesiden. (Klik på Generelt/Generalforsamlinger/Deltagere 2018. )

           

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Sten Christensen

Formand