SIDSTE NYT

Sidste Nyt er senest opdateret den 22- juli 2019.
____________________________________________

 

22. juli 2019:
Byggesagsloggen er opdateret til og med 22. juli 2019

8. marts 2019
Medlemslisten er opdateret pr. 17. februar 2019

4.december 2018
Referatet fra den ordinære generalforsamling den 13. oktober 2018 er nu lagt ud på hjemmesiden, og kalenderen er opdateret med begivenheder i 2019.

21. marts 2018
På hjemmesidens forside er der indsat et link til et kort over foreningens område med angivelse af adresser og matrikel numre.

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere. 
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

MEDLEMSLISTEN med telefonnumre og e-mail adresser udsendes ikke længere til alle men kan nu findes på hjemmesiden under fanen “KONTAKT”. Listen er beskyttet af et password, som er udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller i velkomstbrevet ved indtrædelsen i foreningen. Det gældende password kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer

 15. september 2017:
Da begrænsning af egen udsigt på grund af naboers og genboers træer m.v. giver anledning til mange uoverensstemmelser og konflikter, har bestyrelsen overvejet forskellige muligheder for at fremme fældning af for høje træer i foreningens område. Fra HedeDanmarks skovfoged har vi nu modtaget et forslag til, hvorledes det kan praktiseres med oplysning om, at det med succes er gennemført i andre grundejerforeninger i området. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et godt forslag, som bør søges fremmet, men vi finder på den anden side, at det nødvendigvis må være et tiltag, som ikke involverer foreningen økonomisk, hvad oplægget da også tager højde for. Det vil derfor ikke blive fremsat som et forslag på den forestående generalforsamling, men hvis det ønskes, kan det naturligvis drøftes under eventuelt inklusiv valg af en “ildsjæl” som nævnt i forslaget. Kontaktmand hos HedeDanmark er Skovfoged Søren Stilling, sst@hededanmark.dk Læs hele forslaget ved at klikke på dette link: Rydning af store træer

 

 HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden. På siden “Sidste Nyt” kan du hurtigt se, om der er sket noget.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–