Fra medlem til medlem

Dette er Handrupgaard Grundejerforenings Debatside
”Fra medlem til medlem”.

Formålet med siden er at skabe mulighed for menings- og erfaringsudveksling på tværs mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og foreningens bestyrelse.

Skriv selv et indlæg, f. eks et forslag, en protest, et tilbud, et spørgsmål, en kommenter, et svar eller gør indsigelse mod et indlæg på siden.

Læs mere om, hvordan man gør og om reglerne for brugen af siden ved at klikke her.

Ved at skrive eller kommentere et indlæg på siden, har man automatisk accepteret omstående regler for brug af siden.

Vil du læse et af nedenstående indlæg?
Klik på emnet og du får straks adgang til at læse det pågældende indlæg inkl. evt. kommentarer.

Vil du kommentere et af nedenstående indlæg?
Klik på emnet og skriv din kommentar i den boks, som åbnes, underskriv med navn og sommerhusadresse og evt. ydeligere kontaktoplysninger, og slut af med at klikke på knappen “Send Kommentar”

Vil du selv skrive et indlæg om et nyt emne:
Gå tilbage til menuen og klik på “Skriv nyt indlæg” eller tryk her for at skrive et nyt indlæg.

 Der er p.t. indlæg på siden om følgende emner: