Brugervejledning.

Tanken bag “Medlem til Medlem-siden” er at skabe et debatforum med mulighed for menings- og erfaringsudveksling på tværs mellem medlemmerne indbyrdes om emner af enhver slags. Siden vil også kunne bruges til at annoncere haveredskaber eller andet til salg blandt medlemmerne eller til at efterlyse redskaber eller materialer til købs, leje eller låns.

Bemærk:
På siden vises kun emnerne for de indlæg, som er lagt ind på siden, og i tilknytning hertil de kommentarer, som måtte være fremkommet til de respektive indlæg. Det er derfor vigtigt, at man nøje overvejer formuleringen af det emne, som man anfører for sit indlæg.
For at læse et indlæg, skal man klikke på emnet, så får man straks vist det pågældende indlæg og de kommentarer, som måtte være fremkommet til det pågældende indlæg.
Ved at taste F11 kan man få siden vist i fuldskærm visning (Tast F11 en gang til for at vende tilbage til normal visning)

 For brugen af siden gælder følgende regler
Debatten er fri, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne:

  • anonyme indlæg,
  • indlæg, som hidrører fra ikke-medlemmer,
  • indlæg, som ikke længere skønnes at være aktuelle,
  • indlæg som skønnes i strid med god skik og brug enten i henseende til ordvalg eller indhold, samt
  • indlæg, som er af kommerciel karakter eller har et politisk indhold.

Alle indlæg og kommentarer kan læses af enhver , og forfatteren har  i enhver henseende selv det fulde ansvar for indholdet

Vil du kommentere et indlæg:
For at kommentere et af de anførte indlæg skal du trykke på på emnet og skrive din kommentar i den boks, som åbnes.Underskriv med navn og sommerhusadresse og evt. ydeligere kontaktoplysninger, og slut af med at klikke på knappen “Skriv Kommentar”
Din kommentar vil derefter fremkomme på siden i tilknytning til det indlæg, som du kommenterer.

Vil du skrive et indlæg om et nyt emne:
Klik på menupunktet “Skriv nyt indlæg og følg samme fremgangsmåde som ovenfor. Der åbnes så en formular, hvor du skal indtaste, hvem du er, emnet for dit indlæg og din e-mail adresse. Overvej nøje, hvilket emne du anfører for dit indlæg, da kun emnet vises umiddelbart på siden. Skriv dit indlæg i boksen og afslut med navn og sommerhusadresse. . Tryk på SEND INDLÆG, og dit indlæg står på medlem til medlem siden.

NB: Bestyrelsens medlemmer påtager sig ingen pligt til at besvare eller kommentere indlæg på siden.
Kontakt webmaster på stenc@fibermail.dk, såfremt du finder, at et indlæg eller en kommenter bør fjernes fra siden.