Bestyrelsen

Sten Christensen

Sten Christensen


Formand

Sten Christensen,
Kildevej 15,
Svejbæk,
8600 Silkeborg

Sommerhus: Enebærstien 6
Tlf.:     86 84 69 11
Mobil: +45 21 46 76 16

E-mail: stenc@fibermail.dk

 

Ansvarsområde:

Kontakt til kommunen, andre myndigheder og nabogrundejerforeninger samt nyhedsbreve til medlemmerne.
_____________________________________________

 

 Carsten Berg Kjeldsen
 
Bestyrelsesmedlem
Carsten Berg Kjeldsen,
Krakesvej 66,
8660 Skanderborg
Sommerhus: Humlestien 8
Tel:  50602325  61783166
E-mail:   cbkjeldsen@live.com

 Ansvarsområder:
Byggesager, vedligeholdelse af foreningens grønne områder samt
Fælles træfældning
_______________________________________________________________

Ingolf Jørgensen

Ingolf Jørgensen


Kasserer

Ingolf Jørgensen,
Svalevej 3,
Stevnstrup,
8870 Langå

Sommerhus: Valmuevej 10

Tlf.:       86 46 73 85
Mobil:  +45 22 16 19 53
E-mail: ij@revigolf.dk

 

Ansvarsområder:

Ejerskifter, adresser, kontingent, økonomi
________________________________________________________________

 

Niels Lomborg

Niels Lomborg

 

Sekretær

Niels Lomborg,
Myntevej 4,
8240 Risskov

Sommerhus: Fårefolden 4 

Tlf.:      86 17 96 26
Mobil: +45 40 29 70 01
E-mail:  lom@70151000.dk

 

Ansvarsområder:

Mødeindkaldelser, referater, protokoller, korrespondance
______________________________________________________________

Bruno Graversen

Bestyrelsesmedlem

Bruno Graversen, Højmarken 16, 9560 Hadsund

Sommerhus: Pilehegnet 6

Tlf:  96520093
Mobil: +45 25164351

E-mail: bg@grappe.dk

 

Ansvarsområder:

Hjemmesiden, vedligeholdelse af veje og stier, drænledning samt lukket Facebook gruppe for medlemmer

_______________________________________________________________

Bestyrelsens kontaktmand vedr. vejvedligeholdelse og snerydning er:

Per Fyrenkilde
Fårefolden 27,
Handrup Strand.
8400 Ebeltoft

Tlf.:  +45 20 42 79 05
E-mail: fyrenkilde@mail.dk

Bemærk: Grundejerforeningen har ingen pligt til at foretage snerydning, men generalforsamlingen kan vedtage at foretage snerydning i begrænset omfang. Anmodning om snerydning kan fremsættes over for Per Fyrenkilde.