Badebroens venner

Da grundejerforeningens badebro på strandarealet kan benyttes ikke blot af foreningens medlemmer, men også af ejere, brugere, lejer, gæster m.fl. fra nabogrundejerforeningerne eller andre områder, har bestyrelsen besluttet at indbyde de nærmeste nabogrundejerforeningers medlemmer til at bidrage til badebroens og strandarealets drift og vedligeholdelse, dels ved at betale et årligt kontingent ved at indmelde sig i “Badebroens Venner”, dels ved at deltage i “Brolauget”, som står for arbejdet med at sætte badebroen ud om foråret og tage den ind igen om efteråret.
Kontingentet fra medlemmerne af “Badebroens Venner”, som ikke er medlemmer af vores egen grundejerforening,  fastsættes af den ordinære generalforsamling og indgår som en særskilt indtægtspost i grundejerforeningens almindelige regnskab.