Nationalparken

Klik på nedenstående link for at læse ministerens afslag på opfordringen til at udpege en repræsentant for sommerhusejerne langs Kystvejen som medlem af bestyrelsen for “Nationalpark Mols Bjerge.”

Nationalparkbestyrelsen