Deklarationer

Se deklarationernes tekst ved at trykke på linket.

Til forståelse af deklarationerne kan oplyses,
at matr. nr 1d Egsmark er ejendommen “Handrupgaard”,
at matr. nr. 3ff Handrup er den store eng syd for gården,
at matr. nr. 3 fg Handrup er strandarealet syd for Kystvejen beliggende ud for engen,
at “parceller udstykket fra matr. nr 3 a, Handrup” omfatter alle sommerhusejendomme i foreningens område bortset fra ejendomme med adresse til Rønnehegnet og Pilehegnet, og
at “parceller udstykket fra matr. nr 1 d, Egsmark” omfatter alle sommerhusejendomme beliggende med adresse til Rønnehegnet og Pilehegnet. (Se evt. matrikelkortet over området under fanen “Området” )

Deklaration om udstykning, bebyggelse, benyttelse m.m. tinglyst på parceller udstykket fra matr. nr. 3 a Handrup by, Dråby den 27. juni 1961

Deklaration om strandret for parceller udstykket fra matr. nr 3 a, Handrup by, Dråby

Deklaration om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.m. på parceller udstykket fra matr. nr. 1d, Egsmark by, Dråby05091969-5444 (1d).

Deklaration om strandret for parceller udstykket fra matr. nr 1 d  Egsmark by, Dråby

Her finder du en kopi af den tinglyste deklaration om tilladelse for Handrupgaard Grundejerforening  til opsætning og brug af badebroen og medlemmernes ret til brug af strandarealet:

Deklaration om strandret og ret til opsætning af badebro for Handrupgaard Grundejerforening.