ELFORSYNING

Vores område henhører under NRGiNet A/S forsyningsområde.
NRGi Nets leveringsområde dækker Århus, Djursland, Samsø, Tunø, Anholt og Horsensområdet ned til Vejle Nord samt området ud til og med Endelave.
Driften i vores område styres fra driftscentralen i Århus på adressen:

NRGiNet A/S,
Dusager 22,  8200 Aarhus N
Telefon: 8739 0404  Fax: 8739 0405

Ved driftsforstyrrelser kontakt den døgnbemandede driftsvagt på 87 39 04 04

For nærmere oplysninger om selskabet henvises til selskabets hjemmeside http://www.nrginet.dk
På hjemmesiden findes oplysninger om vedtægter, priser, kontaktmuligheder, ligesom der er mulighed for at indberette oplysninger om aflæsning af elmåler, anmelde ejerskifte, adresseændring og driftsforstyrrelser herunder anmelde defekt gadebelysning.

Fra hjemmesiden kan man sende e-mails til selskabet og ved indtastning af kundenummer se oplysninger om tidligere perioders elforbrug m.m.

Find el-installatør i Ebeltoft området:
http://www.krak.dk/elinstallat%C3%B8r/8400/s%C3%B8g.cs

 

 

 

Skriv et svar