Natomolen

 

“Lyngsbæk Pier” også kaldet Natomolen har i en årrække været en skamplet på området efter at brugen af den til det oprindelige formål og dermed vedligeholdelsen af anlægget er ophørt. Specielt har den ophobning af tang, som molen er årsag til, medført massive lugtgener i området, når tangen rådner viden er i den retning. Da Handrupgaard Grundejerforenings område ligger i god afstand fra molen, har generne for foreningens medlemmer været mindre, men vi har alligevel støttet ønsket om en fjernelse af molen dog uden at yde økonomisk bistand.
Efter at Syddjurs Kommune den 3. september 2018 har modtaget et brev fra Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ser det nu ud til, at vejen er banet for en fjernelse af molen. Læs brevet her: Brev fra forsvarsministeren.

       Bestyrelsen har i foråret 2017 tilkendegivet sin holdning til Natomolens fremtid i
       et  Brev til Femmøller Grundejerforening.