Fårebakken

 

Får på Fårebakken.

NB: Bemærker du problemer med fårene kan ejeren kontaktes på telf 71958828 eller pr. mail på  jan@bo-lilliendal.dk

 

HVORFOR ER DER INGEN FÅR PÅ FÅREBAKKEN I 2020?

Som udgangspunkt må man ikke holde husdyr i et sommerhusområde som vores, men som det fremgår nedenfor, har vi opnået dispensation til at sætte får ud som led i et naturplejeprojekt i samarbejde med Syddjurs Kommune i perioden fra 1. september til 1. maj. I teksten nedenfor er der links til de meddelte dispensationer.
Fårene kan tidligst sættes på græs, når der er noget for dem at spise, det vil afhængigt at vejrliget være i løbet af marts-april OG når de har født de lam, som de venter, da de i tiden indtil da skal overvåges dagligt eller oftere.
I år blev de sidste lam fært født få dage før 1. maj, og det var derfor desværre ikke praktisk muligt at sætte fårene ud her i foråret, så det kan tidligst blive til september. Vi er i dialog med fåreholderen og kommunen om en revision af dispensationen og håber at det lykkes at få udvidet perioden, hvor fårene kan være på græs. Et alternativ kan være at udskifte fårene med geder, som ikke interesserer sig for de urteagtige planter, som kommunens biologer ønsker at fremme i området, men tingene er p.t. uafklarede.
Konsekvensen er desværre, at vi i år må sørge for kemisk bekæmpelse af bjørneklo i stedet for den billigere og mere miljømæssigt hensigtsmæssige  fremgangsmåde.

For at sikre at Fårebakken ikke igen gror til i Brombær, Mirabelle, Rynket Rose, Gyvel og ikke mindst Bjørneklo, har bestyrelsen kontaktet Syddjurs kommune for om muligt at få gennemført et naturplejeprojekt med afgræsning af Fårebakken med et antal får. Da nogle af medlemmerne med skel mod Fårebakken protesterede kraftigt mod forslaget, gennemførte bestyrelsen en uformel afstemning blandt alle medlemmer, som viste et overvældende flertal for at gå videre med projektet  Syddjurs Kommune er nu gået ind i projektet, og den 2. maj 2018 har kommunen givet dispensation til, at Fårebakken i perioden fra 1. september til 1. maj afgræsses med indtil 8 får på nærmere anførte vilkår. Dispensationsskrivelsen kan ses ved at klikke på dette link Afgørelse om dispensation, og den tilhørende fremsendelsesskrivelse ved at klikke på dette link Følgebrev .

Efter anmodning af ejeren af Hasselvej 2 er området, som fårene skal afgræsse, udvidet med “hullet” på østsiden. Det har krævet en yderligere dispensation, som nu er gået i gennem. Den kan læses ved at klikke på dette link: Dispensation 2

Beskæring af bevoksning i 2015.
I anledning af den i foråret 2015 gennemførte kraftige beskæring af plantevæksten på Fårebakken har foreningens formand modtaget nedenstående mail fra Syddjurs Kommune:

Klik på nedenstående link for at læse hele mail’en med tilhørende billeder: Fårebakken

Afmærkning af skel.
Bestyrelsen har i 2016 ladet en landinspektør markere matrikelskellene til de omliggende ejendomme, og har desuden markeret de nedrammede/genfundne officielle skelpæle med store rustfrie stålrør med en rød top, så skellene er lette at genfinde. Det henstilles indtrængende, at disse stålrør ikke beskadiges eller fjernes, og opmærksomheden henledes på, at de er strafbart at fjerne eller beskadige de officielle skelpæle.