Fårebakken

 

Får på Fårebakken.

NB: Bemærker du problemer med fårene kan ejeren kontaktes på telf 71958828 eller pr. mail på  jan@bo-lilliendal.dk

For at sikre at Fårebakken ikke igen gror til i Brombær, Mirabelle, Rynket Rose, Gyvel og ikke mindst Bjørneklo, har bestyrelsen kontaktet Syddjurs kommune for om muligt at få gennemført et naturplejeprojekt med afgræsning af Fårebakken med et antal får. Da nogle af medlemmerne med skel mod Fårebakken protesterede kraftigt mod forslaget, gennemførte bestyrelsen en uformel afstemning blandt alle medlemmer, som viste et overvældende flertal for at gå videre med projektet  Syddjurs Kommune er nu gået ind i projektet, og den 2. maj 2018 har kommunen givet dispensation til, at Fårebakken i perioden fra 1. september til 1. maj afgræsses med indtil 8 får på nærmere anførte vilkår. Dispensationsskrivelsen kan ses ved at klikke på dette link Afgørelse om dispensation, og den tilhørende fremsendelsesskrivelse ved at klikke på dette link Følgebrev .

Efter anmodning af ejeren af Hasselvej 2 er området, som fårene skal afgræsse, udvidet med “hullet” på østsiden. Det har krævet en yderligere dispensation, som nu er gået i gennem. Den kan læses ved at klikke på dette link: Dispensation 2

Beskæring af bevoksning i 2015.
I anledning af den i foråret 2015 gennemførte kraftige beskæring af plantevæksten på Fårebakken har foreningens formand modtaget nedenstående mail fra Syddjurs Kommune:

Klik på nedenstående link for at læse hele mail’en med tilhørende billeder: Fårebakken

Afmærkning af skel.
Bestyrelsen har i 2016 ladet en landinspektør markere matrikelskellene til de omliggende ejendomme, og har desuden markeret de nedrammede/genfundne officielle skelpæle med store rustfrie stålrør med en rød top, så skellene er lette at genfinde. Det henstilles indtrængende, at disse stålrør ikke beskadiges eller fjernes, og opmærksomheden henledes på, at de er strafbart at fjerne eller beskadige de officielle skelpæle.