SIDSTE NYT

 

Sidste Nyt er senest opdateret den 30. september 2021
__________________________________________

30. september 2021
Byggesagsloggen er opdateret til den 29. september 2021

29. september 2021
Udkast til årsregnskabet for 2020-2021 er lagt på hjemmesiden. Når revisorerne har godkendt regnskabet vil siden blive opdateret.

6. september 2021
BADEBROEN
vil blive taget på land den 23. oktober 2021 kl. 08,00, så vi kan være færdige i god tid inden generalforsamlingen. Reserver straks dagen i kalenderen.

GENERALFORSAMLINGEN bliver den 23. oktober 2021 afholdt på:

Molskroens Strandhotel
Hovedgaden 31
Femmøller Strand

Generalforsamlinger forløber således:

Kl. 13,00   Frokost med valgfri drikkevarer (øl el. vand) 
Kl. 14,00   Generalforsamling med kaffe, te, vand, frugt og kage

Mødet skal afsluttes senest kl. 16:00.

SE INDKALDELSEN MED DAGSORDEN HER: Indkaldelse-gf-2021-1.pdf

HJEMMESIDENer opdateret med ajourført medlemsliste pr. 12. august 2021. Se efter, om du/I står anført korrekt og kontakt stenc@fibermail, hvis der er fejl.

NB: Husk at rapportere forekomst af Bjørneklo til Carsten

16. april 2021
Hjemmesiden er opdateret med opdateret byggesagslog og ajourført medlemsliste. Check, om DU står korrekt på medlemslisten og send evt. rettelser til stenc@fibermail.dk
Og ikke mindst: 7 får er nu i fuld gang med at gnave Bjørneklo og andet godt. Husk at rapportere, hvis et får hænger fast i Brombær o.l. eller hvis der ikke er vand til dem. Se billeder på Facebook.

8. marts 2021
Som det vist er de fleste bekendt, har foreningen en facebook side. Bruno har nu været så flink at lave et link, så man kan logge direkte ind på facebook-siden. Det ser sådan ud:
www.facebook.com/groups/handrupgaardgrundejerforening.dk/

12. november 2020
Årsregnskabet for 2019-2020 er nu lagt ud på hjemmesiden. Kassereren har følgende kommentar til revisorernes bemærkninger:
1. Jeg havde nogle udlæg i forbindelse med opsætning af badebro og overførte pengene til mig selv, men kunne efterfølgende ikke finde kvitteringen, så derfor tilbageførte jeg pengene.
2. Jeg var ikke klar over at badebroens venner skulle have tilsendt brev med opkrævning, så det fik jeg først gjort alt for sent, så derfor indtægtsførte jeg 2.000,- som tilgodehavende baseret på tidligere år Der er dd. indkommet 1.500,- så vi er på vej.

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt i oktober måned må desværre på grund af Coronarestriktionerne udskydes indtil videre. Den vil blive afholdt snarest muligt. Indtil da fungerer den siddende bestyrelse videre med uændret opgavefordeling.

2. juli 2020
Forsvarsministeriet har nu oplyst at fjernelsen af ” Nato-molen”, officielt benævnt Lyngsbæk Pier, vil blive fjernet i løbet af 2021. Se Forsvarsministeriets skrivelse kan ses her: Lyngsbæk Pier

Endvidere har bestyrelsesmedlem Bruno Graversen vist sig i besiddelse af uanede evner, idet han egenhændigt har repareret hullerne i asfalten på Handrupgaardvej. Stor tak til Bruno.

4. juni 2020
I øsende regnvejr blev badebroen torsdag aften suppleret med en krabbebro/kajakbro og det efterhånden noget nedslidte tovgelænder udskiftet med et nyt. Beskyt tovene ved at undlade at stå på dem eller lade børn stå på dem.
Der er endvidere kommet en ny side om færdslen på Handrupgaardvej, se under “OMRÅDET”.

8.maj 2020
Ejeren af Handrupgaard har over for formanden besværet sig over, at en del hundeejere lader deres kæledyr sætte sig på skråningen ned mod Handrupgaards eng, og at en enkelt har benyttet samme skråning til at komme af med sit haveaffald. Alle hundeejere opfordres til at medbringe og anvende “hundeposer” og alle opfordres til at aflevere deres haveaffald på genbrugspladsen i Ebeltoft.

10. februar 2020
Bestyrelsen har nu udarbejdet et regelsæt for behandling af medlemmernes personoplysninger i henhold til Persondataforordningen. Reglerne ligger på hjemmesiden under fanen GDPR

12. oktober 2019
På generalforsamlingen den 12. oktober blev Søren Kristiansen, Kløvervej 12, valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Ingolf Jørgensen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Endvidere blev Lars Pedersen, Tjørnevej 1 valgt som suppleant i stedet for Anne Funch Jensen, Hasselvej 2, som ønskede at fratræde.

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere.
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

MEDLEMSLISTEN med telefonnumre og e-mail adresser udsendes ikke længere til alle men kan nu findes på hjemmesiden under fanen “KONTAKT”. Listen er beskyttet af et password, som er udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller i velkomstbrevet ved indtrædelsen i foreningen. Det gældende password kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer

  HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden. På siden “Sidste Nyt” kan du hurtigt se, om der er sket noget.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–