SIDSTE NYT

 

Sidste Nyt er senest opdateret den 7. september 2020.
____________________________________________________

7. september 2020
Medlemslisten er opdateret pr. 7. september 2020

3. august 2020
Byggesagsloggen er opdateret pr. 2. august 2020

2. juli 2020
Forsvarsministeriet har nu oplyst at fjernelsen af ” Nato-molen”, officielt benævnt Lyngsbæk Pier, vil blive fjernet i løbet af 2021. Se Forsvarsministeriets skrivelse kan ses her: Lyngsbæk Pier

Endvidere har bestyrelsesmedlem Bruno Graversen vist sig i besiddelse af uanede evner, idet han egenhændigt har repareret hullerne i asfalten på Handrupgaardvej. Stor tak til Bruno.

4. juni 2020
I øsende regnvejr blev badebroen torsdag aften suppleret med en krabbebro/kajakbro og det efterhånden noget nedslidte tovgelænder udskiftet med et nyt. Beskyt tovene ved at undlade at stå på dem eller lade børn stå på dem.
Der er endvidere kommet en ny side om færdslen på Handrupgaardvej, se under “OMRÅDET”.
Endelig er medlemslisten blevet opdateret til og med 3. juni 2020.

17. maj 2020
Der er i dag lagt information ud på hjemmesiden om årsagen til, at der ikke er får på Fårebakken. Se redegørelsen på hjemmesiden under fanen Området/Fårebakken.
Endvidere er datoerne for landsætning af badebroen og generalforsamlingen sat i kalenderen.

10. maj 2020
Lørdag den 9. maj blev badebroen søsat i det fineste vejr og nogenlunde lavvande. Til forskel fra tidligere år var der i år rigtigt mange medlemmer, der havde meldt sig til at medvirke til projektets gennemførelse, langt flere, end de max. 10 personer, der p.t. må samles, medmindre der er tale om en begravelse i det fri. Vi måtte derfor med den største beklagelse sig nej tak til mange tilsagn om bistand. Mange mødte endvidere i waders eller våddragter, så der var tilstrækkeligt med villige hænder, både over og under vandet. Det sidste var stærkt tiltrængt, for Kattegat har ikke kun afleveret mængder af sand på stranden, men også ude, hvor platformen afslutter broen. Det betød, at fundamenterne var begravet under et tykt lag sand, som skulle spules væk, inden bukkene kunne sættes fast.
Samarbejdet gik imidlertid glat og allerede kl 11,55 var alt, som det skulle være, og de aktive samledes derefter hos kassereren til en varm grillpølse og en kold øl.
Allerede samme eftermiddag blev badebroen taget i brug til sit egentlige formål til trods for, at vandtemperaturen næppe oversteg 10 grader C.

8.maj 2020
Ejeren af Handrupgaard har over for formanden besværet sig over, at en del hundeejere lader deres kæledyr sætte sig på skråningen ned mod Handrupgaards eng, og at en enkelt har benyttet samme skråning til at komme af med sit haveaffald. Alle hundeejere opfordres til at medbringe og anvende “hundeposer” og alle opfordres til at aflevere deres haveaffald på genbrugspladsen i Ebeltoft.

12. april 2020
Byggesagsloggen er opdateret til og med 1. april 2020

31. marts 2020
Medlemslisten er opdateret pr. 31. marts 2020

10. februar 2020
Bestyrelsen har nu udarbejdet et regelsæt for behandling af medlemmernes personoplysninger i henhold til Persondataforordningen. Reglerne ligger på hjemmesiden under fanen GDPR

23. november 2019
Referatet af generalforsamlingen den 12. oktober er nu lagt ud på hjemmesiden.

17. oktober 2019
Efter generalforsamlingen den 12. oktober har bestyrelsen nu konstitueret sig med Sten Christensen som formand, Søren Kristiansen som kasserer og Niels Lomborg som sekretær. Der er samtidig sket en omfordeling af medlemmernes ansvarsområder, som kan ses på hjemmesiden.

15. oktober 2019
Søndag den 13. oktober blev badebroen taget på land og stuvet i en container, som nu vil blive opstaldet hos vores vognmand til foråret kalder. Billeder fra begivenhed findes på hjemmesiden: Klik på “Billeder” i menuen og klik på det nederste menupunkt “Landsætning af badebroen 2019”

12. oktober 2019
På generalforsamlingen den 12. oktober blev Søren Kristiansen, Kløvervej 12, valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Ingolf Jørgensen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Endvidere blev Lars Pedersen, Tjørnevej 1 valgt som suppleant i stedet for Anne Funch Jensen, Hasselvej 2, som ønskede at fratræde.

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere.
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

MEDLEMSLISTEN med telefonnumre og e-mail adresser udsendes ikke længere til alle men kan nu findes på hjemmesiden under fanen “KONTAKT”. Listen er beskyttet af et password, som er udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller i velkomstbrevet ved indtrædelsen i foreningen. Det gældende password kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer

  HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden. På siden “Sidste Nyt” kan du hurtigt se, om der er sket noget.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–