SIDSTE NYT

Sidste Nyt er senest opdateret den 10. februar 20020.
____________________________________________

 

10. februar 2020
Bestyrelsen har nu udarbejdet et regelsæt for behandling af medlemmernes personoplysninger i henhold til Persondataforordningen. Reglerne ligger på hjemmesiden under fanen GDPR

10. februar 2020
Badebroen skal søsættes lørdag den 11 april kl. 09,00. Sæt straks dagen i kalenderen og tilmeld dig pr. mail til  til stenc@fibermail.dk

2. december 2019
Medlemslisten er opdateret pr. 1. december 2019

23. november 2019
Referatet af generalforsamlingen den 12. oktober er nu lagt ud på hjemmesiden.

17. oktober 2019
Efter generalforsamlingen den 12. oktober har bestyrelsen nu konstitueret sig med Sten Christensen som formand, Søren Kristiansen som kasserer og Niels Lomborg som sekretær. Der er samtidig sket en omfordeling af medlemmernes ansvarsområder, som kan ses på hjemmesiden.

15. oktober 2019
Søndag den 13. oktober blev badebroen taget på land og stuvet i en container, som nu vil blive opstaldet hos vores vognmand til foråret kalder. Billeder fra begivenhed findes på hjemmesiden: Klik på “Billeder” i menuen og klik på det nederste menupunkt “Landsætning af badebroen 2019”

12. oktober 2019
På generalforsamlingen den 12. oktober blev Søren Kristiansen, Kløvervej 12, valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Ingolf Jørgensen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Endvidere blev Lars Pedersen, Tjørnevej 1 valgt som suppleant i stedet for Anne Funch Jensen, Hasselvej 2, som ønskede at fratræde.

3. oktober 2019
Årsregnskabet for 2018-19 og den pr. 2. oktober opdaterede medlemsliste er lagt på hjemmesiden

22. juli 2019:
Byggesagsloggen er opdateret til og med 22. juli 2019

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere.
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

MEDLEMSLISTEN med telefonnumre og e-mail adresser udsendes ikke længere til alle men kan nu findes på hjemmesiden under fanen “KONTAKT”. Listen er beskyttet af et password, som er udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller i velkomstbrevet ved indtrædelsen i foreningen. Det gældende password kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer

  HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden. På siden “Sidste Nyt” kan du hurtigt se, om der er sket noget.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–