SPILDEVAND

Alle kommuner skal udarbejde en spildevandsplan for kommunen.

Læs om Syddjurs Kommunes spildevandsplan her:

https://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vand/privat-spildevandshaandtering-og-renseloesning/spildevandsplan

Vort område er ikke kloakeret, og vort spildevand afledes derfor til enten en samletank eller mest almindeligt til en bundfældningstank med afløb til et nedsivningsanlæg. 
Der har verseret rygter om, at området skal kloakeres inden for de næste 2 år, men det er IKKE rigitgt, jfr dette brev fra Syddjurs Kommune:
Kommunens spildevandsplan

En bundfældningstank, som betjener en helårsbeboelse skal tømmes en gang årligt, og er det en sommerbeboelse, skal det ske hvert andet år. Tømningen forstås af RenoDjurs, som også opkræver betalingen. Derudover skal man betale en afgift til staten for nedsivningen, p.t. kr. 5,70/m3 vandforbrug (“Enhed”). Beløbet opkræves af kommunen over ejendomsskattebilletten.

Ved problemer med tømning af samletanke, sivebrønde og bundfældningstanke kontakt:

Reno Djurs I/S                                    Telefontid:
Nymandsvej 11                                    Mandag – torsdag: 08,00 – 15,00�
8444 Balle                                             Fredag: 08,00 – 14,00

Tlf.: 87 59 77 77
Fax.: 87 59 77 66
CVR nr. 20217472
renodjurs@renodjurs.dk