Færdsel i området

Brev fra Niels Lomborg til Syddjurs kommune på vegne grundejerforeningen:

Vi har oplevet at Hjemmeplejens biler kører meget stærkt på Handrupgaardsvej, hvorfor jeg har skrevet til Syddjurs Kommune:

Vi har flere gange konstateret at jeres grå hjemmeplejebiler kører meget stærkt og farligt på Handrupgaardsvej med stor risiko for børn mv.

 Jeg skal henstille at I indskærper medarbejderne at overholde færdselsloven og køre hensynsfuldt.

 Venlig Hilsen

Niels Lomborg

Kommunens svar:

Kære Niels Lomborg

Tak for din henvendelse.

Jeg beklager hvis kørslen hvis kørsel i hjemmeplejens biler har været til gene.

Jeg sørger for at det relevante team får besked om din henvendelse, med en indskærpelse af selvfølgeligt at overholde færdselsregler og at køre efter forholdene.

 

Venlig hilsen

Niels Kristian Villumsen
Områdeleder
Hjemmeplejen Syddjurs