Bestyrelsen

Sten Christensen

Sten Christensen


Formand

Sten Christensen,
Kildevej 15,
Svejbæk,
8600 Silkeborg

Sommerhus: Enebærstien 6
Tlf.:     86 84 69 11
Mobil: +45 21 46 76 16

E-mail: stenc@fibermail.dk

 

Ansvarsområde:

Kontakt med offentlige myndigheder, nabogrundejerforeninger, badebroens ind- og udsætning og registrering af tilmeldte, vedligeholdelse af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelser til medlemmerne pr. mail

_____________________________________________

 

 Carsten Berg Kjeldsen
 
Bestyrelsesmedlem
Carsten Berg Kjeldsen,
Krakesvej 66,
8660 Skanderborg
Sommerhus: Humlestien 8
Tel:  50602325  61783166
E-mail:   cbkjeldsen@live.com

 Ansvarsområder:

Byggesager, byggesagslog, vedligeholdelse af grønne arealer, fælles træfældning og GDPR.

_______________________________________________________________

 

Søren Kristiansen

Kasserer

Søren Kristiansen,
Vesterlundvej 33,
8600 Silkeborg.

Sommerhus: Kløvervej 12

Tlf.:      
Mobil:  +45 2272 7308
E-mail: skr@kpc.dk

Ansvarsområder:

Regnskab, budget, kontingentopkrævning, velkomstbreve, arrangement af møder og generalforsamlinger, registrering af tilmeldte til spisning, kontakt med Badebroens Venner m.m.

________________________________________________________________

 

Niels Lomborg

Niels Lomborg

 

Sekretær

Niels Lomborg,
Myntevej 4,
8240 Risskov

Sommerhus: Fårefolden 4 

Tlf.:      86 17 96 26
Mobil: +45 40 29 70 01
E-mail:  lom@70151000.dk

 

Ansvarsområder:

Mødereferater og -indkaldelser pr. alm. brev, forhandlingsprotokol, forsikringer
______________________________________________________________

Bruno Graversen

Bestyrelsesmedlem

Bruno Graversen, Højmarken 16, 9560 Hadsund

Sommerhus: Pilehegnet 6

Tlf:  96520093
Mobil: +45 25164351

E-mail: bg@grappe.dk

 

Ansvarsområder:

Vedligeholdelse af grus, -asfaltveje og stier, facebook- gruppen og kontakt vedr. fårene

_______________________________________________________________

Bestyrelsens kontaktmand vedr. vejvedligeholdelse og snerydning er:

Per Fyrenkilde
Fårefolden 27,
Handrup Strand.
8400 Ebeltoft

Tlf.:  +45 20 42 79 05
E-mail: fyrenkilde@mail.dk

Bemærk: Grundejerforeningen har ingen pligt til at foretage snerydning, men generalforsamlingen kan vedtage at foretage snerydning i begrænset omfang. Anmodning om snerydning kan fremsættes over for Per Fyrenkilde.