Bestyrelsen


Formand

Bruno Graversen,

Ribetschi 5, 6405 Immensee, Schweiz

Sommerhus: Pilehegnet 6

Mobil: +45 25164351

E-mail: bg@grappe.dk

     

Ansvarsområde:

Kontakt med offentlige myndigheder, nabogrundejerforeninger, badebroens ind- og udsætning og registrering af tilmeldte, vedligeholdelse af hjemmesiden, facebook- gruppen, udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelser til medlemmerne pr. mail

_________________________________________

 

 Carsten Berg Kjeldsen
 
Bestyrelsesmedlem
Carsten Berg Kjeldsen,
Adelgade 44, 3. TV,
8660 Skanderborg
Sommerhus: Humlestien 8
Tel:  93102064
E-mail:   cbkjeldsen@live.com

 Ansvarsområder:

Vedligeholdelse af grus-, og asfaltveje og stier, drænledninger, kontakt vedr.fårene evt. snerydning og vedligeholdelse af grønne arealer.

________________________________________________________

Anette Kjærsgaard Bach

Kasserer

Anette Kjærsgaard Bach,
Kaskelotten 5,
8960 Randers SØ

Sommerhus:Humlestien 6
Mobil:  21929900
E-mail: anet7688@gmail.com

Ansvarsområder.Regnskab, budget, kasse, kontingentopkrævning,

badebroens venner, medlemsliste og velkomstbreve.

 

__________________________________________________

 

Niels Lomborg

Niels Lomborg

 

Sekretær

Niels Lomborg,
Brobjerg Parkvej 103, 1, tv.

8250 Egå

Sommerhus: Fårefolden 4 

Tlf.:      86 17 96 26
Mobil: +45 40 29 70 01
E-mail:  lom@70151000.dk

 

Ansvarsområder:

Tilrettelæggelse af møder, mødereferater og -indkaldelser pr. alm. brev, forhandlingsprotokol, forsikringer
_______________________________________________________

Niels Nørregaard 

Bestyrelsesmedlem

Niels Nørregaard

Byvangen 229

8700 Horsens

Sommerhus: Enebærstien 1

mobil: 60394412

E-mail: post2niels@hotmail.com

 

 

Ansvarsområder:

Byggesager og byggesagslog 
________________________________________________________