Bestyrelsen

Sten Christensen

Sten Christensen


Formand

Sten Christensen,
Kildevej 15,
Svejbæk,
8600 Silkeborg

Sommerhus: Enebærstien 6
Tlf.:     86 84 69 11
Mobil: +45 21 46 76 16

E-mail: stenc@fibermail.dk

 

       Ansvarsområde:

Kontakt med offentlige myndigheder, nabogrundejerforeninger, badebroens ind- og udsætning og registrering af tilmeldte, vedligeholdelse af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve og indkaldelser til medlemmerne pr. mail

_________________________________________

 

 Carsten Berg Kjeldsen
 
Bestyrelsesmedlem
Carsten Berg Kjeldsen,
Vesterskovvej 19,
8660 Skanderborg
Sommerhus: Humlestien 8
Tel:  93102064
E-mail:   cbkjeldsen@live.com

 Ansvarsområder:

Byggesager, byggesagslog, vedligeholdelse af grønne arealer, fælles træfældning
og GDPR.

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Anette Kjærsgaard Bach

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

Anette Kjærsgaard Bach,
Kaskelotten 5,
8960 Randers SØ

Sommerhus:Humlestien 6
Tlf.:  21929900Mobil: 
E-mail: anet7788@gmail.com

 

 

 

 

 

Kasserer

Ingolf Jørgensen
Kavalerivej 20, 1.tv.
8930 Randers NØ

Sommerhus:
Valmuevej 10.

Tlf: 22161953

e-mail: ij@revigolf.dk

 
 
Ansvarsområder:

Regnskab, budget, kontingentopkrævning, velkomstbreve, arrangement af møder og generalforsamlinger, registrering af tilmeldte til spisning, kontakt med Badebroens Venner m.m.

__________________________________________________

 

Niels Lomborg

Niels Lomborg

 

Sekretær

Niels Lomborg,
Myntevej 4,
8240 Risskov

Sommerhus: Fårefolden 4 

Tlf.:      86 17 96 26
Mobil: +45 40 29 70 01
E-mail:  lom@70151000.dk

 

Ansvarsområder:

Mødereferater og -indkaldelser pr. alm. brev, forhandlingsprotokol, forsikringer
_______________________________________________________

Bruno Graversen

Bestyrelsesmedlem

Bruno Graversen, Højmarken 16, 9560 Hadsund

Sommerhus: Pilehegnet 6

Tlf:  96520093
Mobil: +45 25164351

E-mail: bg@grappe.dk

 

Ansvarsområder:

Vedligeholdelse af grus-, og asfaltveje og stier, facebook- gruppen og kontakt vedr.
fårene.
________________________________________________________

Bestyrelsens kontaktmand vedr. vejvedligeholdelse og snerydning er:

Per Fyrenkilde
Fårefolden 27,
Handrup Strand.
8400 Ebeltoft

Tlf.:  +45 20 42 79 05
E-mail: fyrenkilde@mail.dk

Bemærk: Grundejerforeningen har ingen pligt til at foretage snerydning, men generalforsamlingen kan vedtage at foretage snerydning i begrænset omfang. Anmodning om snerydning kan fremsættes over for Per Fyrenkilde.