Nyttige links

Syddjurs Kommunes Hjemmeside
www.syddjurs.dk

Renovation:
http://www.renodjurs.dk/

Elforsyning:
http://www.nrginet.dk
Find el-installatør i Ebeltoft området:
http://www.krak.dk/elinstallat%C3%B8r/8400/s%C3%B8g.cs

Vandforsyning:
http://www.handruplyngsbaekvand.dk/

Find VVS-installatør i Ebeltoft området:
http://www.krak.dk/vvs-installat%C3%B8rer/8400/s%C3%B8g.cs

Grundejerforeningen Femmøller Strand:
Formand: Steen Nordstrøm (steen.nordstroem@gmail.dk) 20900150

Vores nabogrundejerforening mod vest langs Lundshøjvej, “Klithøj”:
http://www.klithoej-handrup.dk

Vores nabogrundejerforening mod nord, “Lykkegården”:
http://www.lykkegaardens-grdf.dk

Vores nabogrundejerforening mod øst, “Egsmark Bakker”
Egsmarkbakker.dk

Se kommunens indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo:
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Teknik+og+Milj%c3%b8/Materiale_natur/Filer/foldere/forslag+til+indsatsplan+for+bek%c3%a6mpelse+af+K%c3%a6mpe+Bj%c3%b8rneklo

Din genvej til ejendomsdata
www.ois.dk

Informationer om Ebeltoft By, Det sker i Ebeltoft
www.ebeltoftby.dk

Destination Djursland:
www.visitdjursland.com

Find gamle og nye kort på nettet, herunder matrikelkort
www.kms.dk

Download Arrobat Reader 10
http://get.adobe.com/uk/reader/

Mols Bjerge.
Vi er en del af Nationalparken “Mols Bjerge”. Bestyrelsen for nationalparken har netop udarbejdet en nationalparksplan, som er udsendt til alle lodsejere, og som kan ses på
www.nationalparkmolsbjerge.dk

Naturdata
Vil du undersøge hvilke dyr og planter, der findes i området, kan du finde hjælp på
www.naturdata.dk

Lokalplan
Link til de gældende lokalplanrammer for sommerhusområdet “Handrup Bakker”
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Politik+og+Demokrati/Kort+og+planer/Materiale/Kommuneplaner/Syddjurs09/Rammer+sommerhus+update+14.april2011

Se flere links under menupunktet Naturen omkring os.