VANDFORSYNING

Vores område henhører under Handrup-Lyngsbæk Vandværks forsyningsområde.

HANDRUP-LYNGSBÆK VANDFORSYNING a.m.b.a
v/ formand Per Winther-Rasmussen, 2424 0504
Østertoften 61,
7400 Herning

Se nærmere om vandværket på selskabets hjemmeside:
Klk her for at åbne hjemmesiden.
På hjemmesiden er der oplysninger om selskabets vedtægter, regnskaber, takster og gode råd om vandforbrug, vandkvalitet.
Der er også mulighed for at indberette måleraflæsning, herunder flytteaflæsning.


Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer:
Se kontaktoplysninger på hjemmesiden www.hlvand.dk

VVS
Erik Bach Hansen
Skindergade 4
8400 Ebeltoft
Tlf. 86341032

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning
Se kontaktoplysningr på vandværkets hjemmeside www.hlvand.dk

Find VVS-installatør i Ebeltoft området:
http://www.krak.dk/vvs-installat%C3%B8rer/8400/s%C3%B8g.cs

VANDINDVINDINGSPLAN:

Der er endnu ikke gennemført en harmonisering af vandindindvindingsplanerne for de kommuner, som nu udgør Syddjurs Kommune. Der arbejdes derfor intil videre på grundlag af de sammenlagte kommuners planer. Se om Ebeltoft kommunes plan: http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Teknik%2c+milj%c3%b8+og+klima/Materiale_natur/Filer/Sektorplaner/Vand+Ebeltoft+Kap1-6
Af planen fremgår bl.a., at området umiddelbart nord for sommerhusområdet i Handrup er udlagt som fremtidigt vandindvindingsområde.