Decembermeddelelser

I en årrække har formanden for bestyrelsen hvert år i december måned udsendt et nytårsbrev til alle foreningens medlemmer med en omtale af årets begivenheder i almindelighed og den i oktober måned afholdte generalforsamling i særdeleshed afsluttende med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
De efter hjemmesidens oprettelse udsendte decemberbreve kan findes nedenfor.
Da informationsniveauet i de senere år er løftet i væsentlig grad, dels ved jævnlig opdatering af hjemmesiden, dels ved udsendelse af nyhedsbreve efter behov og senest ved etablering af en facebook gruppe for medlemmerne, er det bestyrelsens opfattelse, at behovet for udsendelse af det traditionelle decemberbrev ikke længere er til stede, og det vil fremover ikke bive udsendt

Klik på nedenstående link for at åbne den ønskede meddelelse

Decemberbrev 2015

Decemberbrev 2014
Decembrebrev 2013
Decemberbrev 2012

Decemberbrev 2011

Decemberbrev 2010

Decemberbrev 2009