Strandgrunden.

Som besluttet på generalforsamlingen i 2015 har foreningen nu købt strandgrunden af Per Damm. Af omkostningsmæssige grunde sker det matrikulært ved at strandgrundens areal sammenlægges med foreningens vejarealer til et matrikel nummer.
Her kan man se et kort over strandgrundens udstrækning. Som man vil se strækker den sig godt halvvejs hen til nabogrundejerforeningens badebro. Kort