VARME

Alle kommuner skal udarbejde en varmeplan.

Syddjurs kommune har udarbejdet  et udkast til en varmeplan for kommunen.

Planen arbejder primært med udbygning af eksisterende fjernvarmeområder og etablering af enkelte nye, samt med begrænsning energiforbruget og begrænsning af udledningen af CO2.

Der forventes i sommerhusområder alene fastsat mindre indgribende regler med henblik på begrænsning af energiforbruget og udledningen af CO2, samt iværksat kampagner over for eksisterende sommerhusejere med henblik på at mindske energiforbruget.

Læs evt. mere om varmeplanen på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Du kan downloade det foreliggende udkast til varmeplan ved at klikke her:
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Teknik%2c+milj%c3%b8+og+klima/Materiale/Filer/Varmeplan+for+Syddjurs+Kommune+2012