Højvande

Forskellen mellem høj- og lavvande – ebbe og flod – er meget forskellig i de danske farvande, størst er den ved Vadehavet og stort set ikke eksisterende ved Østersøens kyster. Ved Handrup Strand er den største forskel ved springflod ca 30 centimeter. Langt større forskelle skyldes  vind og vejr.

På denne side kan du beregne, hvornår det er henholdsvis høj- og lavvande ved Handrup Strand.

1.Klik ind på DMI’s tidevandsabel for Grenå eller Århus  på DMI.dk

2. Find den aktuelle dato i tabellen.

En Genvej: Se tidspunkterne for højvande i Århus på vejrsiden i dagens udgave af Jyllands-Posten

Skriv et svar