Generalforsamlinger

Klik på GENERALFORSAMLINGSREFERATER for at se og læse referater fra foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger fra 2008 og fremefter.