Badebroen

 

BADEBROEN SKAL UD OGSÅ I 2016

Tidspunktet for genudsætning af badebroen er fastsat til LØRDAG DEN 30 APRIL 2016 KL. 09,00 og tages ind på vinteren SØNDAG DEN 9 OKTOBER 2016 KL. 09,00 (Dagen efter generalforsamlingen)
Reserver dagene allerede nu.

BROLAUGET:

Som det er alment kendt har foreningen fået etableret en badebro på stranden. Den skal tages ind om efteråret og sættes ud igen om foråret.

Det kan man hyre firmaet, som har leveret broen, til mod et ganske betragteligt vederlag, men til nu er det lykkedes at få det gjort med bistand af frivillige. Det har i den forbindelse vist sig, at det vil være af værdi, at deltagerne i arbejdet har prøvet det før, og bestyrelsen har derfor besluttet at etablere et hold, som kan stå for dette arbejde, et brolaug, som man måske kunne kalde det.

Bestyrelsen forestiller sig, at lauget kommer til at bestå af 10-15 medlemmer, som hvert forår og hvert efterår mødes til opgaven under forsæde af oldermand Kjeld Juul Sørensen. Bestyrelsen vil stå for anskaffelse af et antal waders/våddragter og honorere indsatsen med en gang stegte ål/gule ærter med tilbehør eller lignende efter veloverstået dåd, således at der over tid kan opbygges en kerne af erfarne “brobisser”, som kender hinanden og fremgangsmåden ved håndtering af broens montering og demontering.

Det er bestyrelsens opfattelse, at deltagelsen skal stå åben for medlemmer af grundejerforeningen og for medlemmer af Badebroens Venner.

På listen over medlemmernes telefonnumre og e-mail-adresser er medlemskab af brolauget markeret med et B i en særlig kolonne.

Skriv et svar